Stappenplan

Stap 1

Een privé gesprek met Eric, er worden vooral vragen gesteld aan de begeleider. Dit om af te tasten wat de ware aard en omvang is van het probleem. Nadien wordt er korte maar noodzakelijke uitleg gedaan van de nodige acties die we gaan ondernemen. Er wordt een plan gemaakt.

Stap 2

Er worden op de terreinen de eerste basisoefeningen aangeleerd, tegelijkertijd worden de theoretische zaken van de eerste keer praktisch belicht. Hierna beslist de klant of hij verder privé wil of dat hij opteert voor de groepslessen.

Stap 3

Het jong en dynamisch team van Idefiks wordt op de hoogte gebracht van je persoonlijke geschiedenis en er wordt naar het team toe uitleg gegeven over je hond. Vanaf dit punt kan je verder in kleine groepjes die geleid worden door een van de assistenten. Op geen enkel moment wordt het contact met Eric verbroken. Je evolutie wordt altijd opgevolgd door vergaderingen en opmerkingen door Eric op het terrein zelf.